Δέκα δωρεάν πασχαλινά παιχνίδια on line.

Δέκα δωρεάν πασχαλινά παιχνίδια on line.  Παίξτε μαζί με τα παιδιά  δέκα  (10) παιχνίδια στον υπολογιστή σας σχετικά με την θεματική του Πάσχα. Λεκτικό παιχνίδι : αντιστοίχιση εικόνας – λέξης, μαθηματικό παιχνίδι : αντιστοίχιση ποσότητας – αριθμού, παιχνίδια μνήμης, λογική ακολουθία της ιστορίας του Πάσχα και παζλ!

Δέκα δωρεάν πασχαλινά παιχνίδια on line.

Τα παιχνίδια δημιουργήθηκαν στην εφαρμογή : learningapps.org  και στο jigsawplanet.com.  Μπορείτε  να τα παίξετε On – line δωρεάν.

1. Παιχνίδι αντιστοίχιση εικόνας λέξης.

Σε αυτό το παιχνίδι υπάρχουν σε διάταξη κάρτες με πασχαλινές εικόνες και  τα παιδιά καλούνται να αναζητήσουν την έννοια της εικόνας στις κάρτες με τις λέξεις.  Σέρνοντας  με το ποντίκι την λέξη στη σωστή εικόνα, πραγματοποιούν αντιστοιχίσεις μία (εικόνα) προς μία (λέξη).

Δέκα δωρεάν πασχαλινά παιχνίδια on line.
Αντιστοίχισε τις λέξεις με τις σωστές εικόνες
Παίξτε το παιχνίδι:

LearningApps.org/1458586

2. Παιχνίδι : Πασχαλινό Σταυρόλεξο

Σε αυτό το παιχνίδι τα παιδιά καλούνται να συμπληρώσουν το σταυρόλεξο βλέποντας εικόνες και γράφοντας τις αντίστοιχες λέξεις. Απλά πατάνε πάνω σε μια οριζόντια ή κάθετη στήλη και εμφανίζεται η εικόνα του αντικειμένου.

Δέκα δωρεάν πασχαλινά παιχνίδια on line.
Πασχαλινό σταυρόλεξο
Παίξτε το παιχνίδι:
LearningApps.org/1458601

3. Παιχνίδι μαθηματικό.

Σε αυτό το παιχνίδι τα παιδιά αντιστοιχούν ποσότητες αντικειμένων με αριθμούς, μαθαίνοντας  να μετράνε αντικείμενα και να αναγνωρίζουν και ονομάζουν αριθμούς από το 1-10. Απλά σέρνουν την εικόνα και την τοποθετούν στον σωστό αριθμό.

Δέκα δωρεάν πασχαλινά παιχνίδια on line.
Αντιστοίχηση της ποσότητας των αντικειμένων με τον ανάλογο αριθμό.
Παίξτε το παιχνίδι:

LearningApps.org/1458683

4. Παιχνίδι : Λογική ακολουθία εικόνων.

Τα παιδιά σέρνοντας τις εικόνες με το ποντίκι, τοποθετούν στη σωστή σειρά τις κάρτες που απεικονίζουν την ιστορία του Πάσχα.

Δέκα δωρεάν πασχαλινά παιχνίδια on line.
Κάρτες λογικής ακολουθίας με την ιστορία του Πάσχα.
Παίξτε το παιχνίδι:

LearningApps.org/1457733

5, 6. Παιχνίδια μνήμης – Memory games

Τα παιδιά καλούνται να βρουν τα ζευγάρια στο online memory game πατώντας στα τετράγωνα . Δημιούργησα δύο παιχνίδια μνήμης.  Το ένα είναι με πασχαλινές εικόνες και το άλλο είναι με πασχαλινά αυγά.

Δέκα δωρεάν πασχαλινά παιχνίδια on line.
Παιχνίδι μνήμης – Memory game
Παίξτε τα παιχνίδια:

LearningApps.org/1457672

LearningApps.org/1457652

 7, 8, 9. Παιχνίδια : Πασχαλινά παζλ

Παίξτε τρία online παζλ με θέμα το Πάσχα. Τα δύο από αυτά αποτελούνται από δώδεκα (12) κομμάτια και το άλλο από εννιά (9).
Δέκα δωρεάν πασχαλινά παιχνίδια on line.
On-line παζλ !
Μπορείτε να παίξετε τα παζλ !

10. Παιχνίδι :  Τα έθιμα του Πάσχα

Σε αυτό το παιχνίδι τα παιδιά κάθε φορά που εμφανίζεται μία εικόνα την τοποθετούν στην σωστή μέρα της Μεγάλης Εβδομάδας σέρνοντας την με το ποντίκι. Η κάθε μέρα έχει τέσσερις εικόνες εθίμων !

Δέκα δωρεάν πασχαλινά παιχνίδια on line.
Τα έθιμα του Πάσχα
Παίξτε το παιχνίδι:

LearningApps.org/1465266

---

Ελπίζω να σας αρέσουν τα παιχνίδια και να διασκεδάσετε με αυτά !!

Ας παίξουμε λοιπόν !!

300+ μοναδικοί Υπολογισμοί - CalculatorsVresKEP.gr ● Πολίτες & ΚΕΠ