Διαχείριση συγκρούσεων

Διάφορες ιδέες και συμβουλές για την διαχείριση συγκρόυσεων μέσα στην τάξη. Ιδέες όπως ο κρυφός ήρωας, το χαλί της ειρήνης κ.ά