Ενίσχυση προσοχής – Απογοητευμένος | Βήματα για τη ζωή.

Ενίσχυση προσοχής – Απογοητευμένος. Δύο κεφάλαια μαζί από το πρόγραμμα «Βήματα για τη ζωή». Ενίσχυση ικανότητας παιδιών να ακούν και να δίνουν προσοχή. Κατανόηση της έννοιας απογοητευμένος και ότι δεν μπορούν να κερδίζουν πάντα.  Είναι σημαντικό να μην εγκαταλείπουν την προσπάθεια!
Στην ανάρτηση αυτή έχω συμπεριλάβει δύο κεφάλαια μαζί του προγράμματος γιατί δεν κάναμε πολλά διαφορετικά πράγματα από αυτά που πρότεινε το ίδιο το βιβλίο!
Το εικοστό όγδοο μάθημα του προγράμματος «Βήματα για τη ζωή» αναφέρεται στην ενίσχυση της προσοχής. δεξιότητα πολύ σημαντική,  να μάθουν να ακούν και να αφιερώνουν την προσοχή τους στον ομιλητή.
Η άσκηση  της προσοχής έγινε μαθαίνοντας δύο «κλιμακωτά» τραγούδια και παίζοντας με αυτά. Το πρώτο είναι το «Όταν θα πάω κυρά μου στο παζάρι» και το δεύτερο το παραδοσιακό :  «Ντίλι ντίλι».

 Ενίσχυση προσοχής – «Όταν θα πάω κυρά μου στο παζάρι» και «Ντίλι-ντίλι»

«Όταν θα πάω κυρά μου στο παζάρι

θα σου αγοράσω ένα κοκοράκι,
το κοκοράκι κικιρικικί
να σε ξυπνάει κάθε πρωί.

Όταν θα πάω κυρά μου στο παζάρι
θα σου αγοράσω μία κοτούλα,
η κοτούλα κοκοκό,
το κοκοράκι κικιρικικί,
να σε ξυπνάει κάθε πρωί.

Όταν θα πάω κυρά μου στο παζάρι
θα σου αγοράσω μία γατούλα,
η γατούλα νιάου νιάου,
η κοτούλα κοκοκό,
το κοκοράκι κικιρικικί,
να σε ξυπνάει κάθε πρωί.

Όταν θα πάω κυρά μου στο παζάρι
θα σου αγοράσω ένα πουλάκι,
το πουλάκι τσίου τσίου,
η γατούλα νιάου νιάου
η κοτούλα κοκοκό,
το κοκοράκι κικιρικικί,
να σε ξυπνάει κάθε πρωί.

Όταν θα πάω κυρά μου στο παζάρι
θα σου αγοράσω ένα γουρουνάκι,
το γουρούνι γρουτς γρουτς,
το πουλάκι τσίου τσίου,
η γατούλα νιάου νιάου
η κοτούλα κοκοκό,
το κοκοράκι κικιρικικί,
να σε ξυπνάει κάθε πρωί.

Όταν θα πάω κυρά μου στο παζάρι
θα σου αγοράσω ένα σκυλάκι,
το σκυλάκι γάου γάου,
το γουρούνι γρουτς γρουτς,
το πουλάκι τσίου τσίου,
η γατούλα νιάου νιάου
η κοτούλα κοκοκό,
το κοκοράκι κικιρικικί,
να σε ξυπνάει κάθε πρωί.;

Όταν θα πάω κυρά μου στο παζάρι
θα σου αγοράσω ένα κοκοράκι,
το κοκοράκι κικιρικικί
να σε ξυπνάει κάθε πρωί.»

Δημιουργήθηκαν κάρτες με ζώα που παίξαμε με αυτές. Τις βάζαμε στην σειρά καθώς  τραγουδάγαμε το τραγούδι, αλλάζαμε την σειρά τους και έπρεπε να βρούμε την σωστή θέση, αφαιρούσαμε από την σειρά κάρτες  κ.ά. Επίσης παίξαμε τις κάρτες παιχνίδι μνήμης (memory game).

Ενίσχυση προσοχής - Απογοητευμένος
Βάζουμε στη σειρά τις καρτέλες των ζώων από το τραγούδι : «TΌταν θα πάω κυρά μου στο παζάρι».
Ενίσχυση προσοχής - Απογοητευμένος
Memory game με τις κάρτες των ζώων του τραγουδιού
Η συνέχεια δόθηκε με το αγαπημένο παραδοσιακό τραγούδι : «Ντίλι- ντίλι ». Οι κάρτες και το υλικό που χρησιμοποιήθηκε για την επεξεργασία του τραγουδιού  είναι από το  Blog : taniamanesi-kourou.blogspot.gr από εδώ και εδώ.

«Ντίλι ντίλι ντίλι, ντίλι το καντήλι
που έφεγγε και κένταγε
η κόρη το μαντήλι,
ντίλι ντίλι ντίλι.

Ήρθε ο ποντικός,
πήρε το φιτίλι
μέσ’ από το καντήλι
που έφεγγε και κένταγε
η κόρη το μαντήλι,
ντίλι ντίλι ντίλι.

Ήρθε και η γάτα,
έφαγε τον ποντικό
που πήρε το φιτίλι
μέσ’ από το καντήλι
που έφεγγε και κένταγε
η κόρη το μαντήλι,
ντίλι ντίλι ντίλι.

Ήρθε και ο σκύλος
κι έπνιξε τη γάτα
που έφαγε τον ποντικό
που πήρε το φιτίλι
μέσ’ από το καντήλι
που έφεγγε και κένταγε
η κόρη το μαντήλι,
ντίλι ντίλι ντίλι.

Ήρθε και το ξύλο
και σκότωσε το σκύλο
που έπνιξε τη γάτα
που έφαγε τον ποντικό
που πήρε το φιτίλι
μέσ’ από το καντήλι
που έφεγγε και κένταγε
η κόρη το μαντήλι,
ντίλι ντίλι ντίλι.

Ήρθε κι η φωτιά
κι έκαψε το ξύλο
που σκότωσε το σκύλο
που έπνιξε τη γάτα
που έφαγε τον ποντικό
που πήρε το φιτίλι
μέσ’ από το καντήλι
που έφεγγε και κένταγε
η κόρη το μαντήλι,
ντίλι ντίλι ντίλι.

Ήρθε και το ποτάμι
κι έσβησε τη φωτιά
που έκαψε το ξύλο
που σκότωσε το σκύλο
που έπνιξε τη γάτα
που έφαγε τον ποντικό
που πήρε το φιτίλι
μέσ’ από το καντήλι
που έφεγγε και κένταγε
η κόρη το μαντήλι,
ντίλι ντίλι ντίλι.

Ήρθε και το βόδι,
ρούφηξε το ποτάμι
που ’σβησε τη φωτιά
που έκαψε το ξύλο
που σκότωσε το σκύλο
που έπνιξε τη γάτα
που έφαγε τον ποντικό
που πήρε το φιτίλι
μέσ’ από το καντήλι
που έφεγγε και κένταγε
η κόρη το μαντήλι,
ντίλι ντίλι ντίλι.

Ήρθε και ο λύκος
κι έφαγε το βόδι
που ρούφηξε το ποτάμι
που ’σβησε τη φωτιά
που έκαψε το ξύλο
που σκότωσε το σκύλο
που έπνιξε τη γάτα
που έφαγε τον ποντικό
που πήρε το φιτίλι
μέσ’ από το καντήλι
που έφεγγε και κένταγε
η κόρη το μαντήλι,
ντίλι ντίλι ντίλι.

Νά τος και ο κυνηγός
και σκότωσε το λύκο
που έφαγε το βόδι
που ρούφηξε το ποτάμι
που ’σβησε τη φωτιά
που έκαψε το ξύλο
που σκότωσε το σκύλο
που έπνιξε τη γάτα
που έφαγε τον ποντικό
που πήρε το φιτίλι
μέσ’ από το καντήλι
που έφεγγε και κένταγε
η κόρη το μαντήλι,
ντίλι ντίλι ντίλι.

Ντίλι ντίλι ντίλι,
ντίλι το καντήλι
που έφεγγε και κένταγε
η κόρη το μαντήλι,
ντίλι ντίλι ντίλι.»

Ενίσχυση προσοχής - Απογοητευμένος
Οι κάρτες από το κλιμακωτό παραδοσιακό τραγούδι «Ντίλι-Ντίλι»
Ενίσχυση προσοχής - Απογοητευμένος
Προσπαθούμε να θυμηθούμε την σειρά στο τραγούδι ..
Ενίσχυση προσοχής - Απογοητευμένος
Ντίλι – ντίλι

Απογοητευμένος

Τριακοστό πρώτο μάθημα και μιλάμε για την απογοήτευση. Διαχείριση απογοήτευσης, κατανόηση ότι δεν γίνεται να κερδίζουν πάντα και ότι δεν μπορούν πάντα να έχουν αυτό που θέλουν. Το βασικό είναι να μην εγκαταλείπουν την προσπάθεια ! Πρέπει να τους τονίσουμε πόσο σημαντικό είναι να μην αποθαρρυνόμαστε από τις αποτυχίες μας και τις απογοητεύσεις ! Πόσα πολλά είχαν να πουν τα παιδιά !! Μας βοήθησαν πολύ βέβαια και οι κάρτες του βιβλίου, που μας παρουσίασαν πολλές καταστάσεις που βιώνουμε την απογοήτευση ( καταστροφή παιχνιδιού, αθέτηση υπόσχεσης, αποτυχία σε κάτι που θέλουμε πολύ κλπ) !
Σε αυτό το μάθημα παίξαμε πολλά παιχνίδια επιτραπέζια αλλά και τις μουσικές καρέκλες, το «ναυάγιο» που προτείνει το βιβλίο, για να συνειδητοποιήσουμε ότι δεν μπορούμε να είμαστε πάντα νικητές ! Σε αυτήν την ηλικία είναι πολύ δύσκολο να αποδεχθούν τα παιδιά την ήττα με αποτέλεσμα πολλές φορές η απογοήτευση τους εμπεριέχει  οργή, θυμό, λύπηκλάματα ! Πρέπει τα παιδιά να κατανοήσουν ότι  αυτού του είδους η συμπεριφορά δεν έχει αποτέλεσμα !

Ενίσχυση προσοχής - Απογοητευμένος
Παίζουμε το «ναυάγιο»
 Γιαυτό τον λόγο φτιάξαμε μία αφίσα με τίτλο : «Δεν πειράζει που χάνω». Αναρτήθηκε στην τάξη για να μας θυμίζει ότι σημασία και αξία έχει το παιχνίδι και ότι την επόμενη φορά αν προσπαθήσουμε μπορεί να είμαστε και μεις νικητές !
Ενίσχυση προσοχής - Απογοητευμένος
Αφίσα για το πως να συμπεριφερόμαστε όταν χάνουμε ένα παιχνίδι
Ενίσχυση προσοχής - Απογοητευμένος
Μου αρέσει να παίζω με τους φίλους μου. Άλλες φορές κερδίζω και…
Ενίσχυση προσοχής - Απογοητευμένος
..και άλλες φορές χάνω και..
Συμπληρώσαμε και το βιβλίο των συναισθημάτων και δημιουργήσαμε το βιβλίο της απογοήτευσης, με στιγμές μας που νιώσαμε έντονη την απογοήτευση. Το συμπέρασμα ; Τις περισσότερες φορές τα παιδιά μας νιώθουν απογοήτευση όταν αθετούμε υποσχέσεις που έχουμε δώσει ! Γιαυτό πρέπει να προσέχουμε πολύ τι λέμε και τι υποσχόμαστε στα παιδιά !!
Ενίσχυση προσοχής - Απογοητευμένος
Η απογοήτευση στο βιβλίο των συναισθημάτων
Ενίσχυση προσοχής - Απογοητευμένος
Το βιβλίο της απογοήτευσης
Ενίσχυση προσοχής - Απογοητευμένος
Οι απόψεις των παιδιών ..
Ενίσχυση προσοχής - Απογοητευμένος
..ζωγραφισμένες !
Ενίσχυση προσοχής - Απογοητευμένος
Μικρές αλήθειες!
Τέλος ακούσαμε και τραγουδήσαμε και μεις το εύθυμο τραγούδι που δανειστήκαμε από το  blog : Μαγικό καπέλο

Αν κλαις, γιατί έχασες τον ήλιο, τα δάκρυα σου δεν θα σε αφήσουν να δεις τα αστέρια

(Ταγκόρ, Ινδός συγγραφέας)

Kindergarten search engine

Δείτε στην Ελληνική έκδοση περισσότερες ιδέες : απογοήτευση

Στην διεθνή έκδοση της (μόνο ξενόγλωσσα site) : disappointment

300+ μοναδικοί Υπολογισμοί - CalculatorsVresKEP.gr ● Πολίτες & ΚΕΠ