Δανειστική παιχνιδοθήκη και βιβλιοθήκη για γονείς / erasmus+

Δανειστική παιχνιδοθήκη και βιβλιοθήκη για γονείς. Στο πλαίσιο του προγράμματος erasmus+ ΤΕΑΜ οι γονείς  δανείζονται βιβλία, οικογενειακά επιτραπέζια παιχνίδια για το σπίτι και ηχογραφούν παραμύθια!

Καλές πρακτικές

Συνεχίζοντας το πρόγραμμα erasmus+  και ακολουθώντας τον κύριο στόχο του έργου που είναι να δημιουργηθεί ένα φιλικό, ενεργό, δημιουργικό, κοινωνικό και επικοινωνιακό σχολείο και η οργάνωση δραστηριοτήτων που ενθαρρύνουν όλους τους γονείς, ανεξάρτητα από την προέλευση και τη γλώσσα τους, να εμπλακούν στην εκπαίδευση των παιδιών τους εντός και εκτός σχολείου, εφαρμόσαμε τις τρεις ακόλουθες καλές πρακτικές :

  • Δανειστική Παιχνιδοθήκη
  • Δανειστική βιβλιοθήκη γονέων
  • Ψηφιακή ηχογράφηση παραμυθιών από τις οικογένειες με στόχο μία ψηφιακή βιβλιοθήκη

Δανειστική παιχνιδοθήκη

Θέλοντας να δημιουργήσουμε προϋποθέσεις δημιουργικού οικογενειακού χρόνου ξεκινήσαμε φέτος στο νηπιαγωγείο μας, τον θεσμό της δανειστικής παιχνιδοθήκης. Η Δανειστική παιχνιδοθήκη μας αποτελείται περίπου από 25 επιτραπέζια οικογενειακά παιχνίδια που μπορούν οι γονείς μαζί με τα παιδιά τους να δανειστούν στο σπίτι και να παίξουν. Λειτουργεί σαν μία δανειστική βιβλιοθήκη, έχοντας έναν πίνακα με εικόνες από τα παιχνίδια δανεισμού, κάρτες δανεισμού των παιδιών και ένα ντοσιέ στο οποίο καταγράφεται η ημερομηνία και το όνομα του παιδιού που δανείζεται κάθε φορά το παιχνίδι !

Δανειστική παιχνιδοθήκη και βιβλιοθήκη για γονείς
Τα επιτραπέζια παιχνίδια που μπορούν τα παιδιά να δανείζονται
Δανειστική παιχνιδοθήκη και βιβλιοθήκη για γονείς
Πίνακας αναφοράς δανεισμού
Δανειστική παιχνιδοθήκη και βιβλιοθήκη για γονείς
Ντοσιέ δανεισμού και καρτέλες δανειστικής παιχνιδοθήκης
 Πριν ξεκινήσει η δανειστική παιχνιδοθήκη, οργανώσαμε την Ημέρα επιτραπέζιου παιχνιδιού. Γονείς ήρθαν  στο σχολείο και έπαιξαν μαζί με άλλους γονείς και τα παιδιά τους επιτραπέζια παιχνίδια. Σκοπός ήταν η γνωριμία με τα επιτραπέζια παιχνίδια που υπάρχουν στην παιχνιδοθήκη και η δημιουργία καλού κλίματος και σχέσεων μεταξύ των οικογενειών!
Δανειστική παιχνιδοθήκη και βιβλιοθήκη για γονείς
Ημέρα παιχνιδιού

Δανειστική παιχνιδοθήκη και βιβλιοθήκη για γονείς

Δανειστική παιχνιδοθήκη και βιβλιοθήκη για γονείς

Μελλοντικός μας στόχος είναι να εμπλουτιστεί η παιχνιδοθήκη μας με επιτραπέζια παιχνίδια που θα έχουν φτιάξει τα παιδιά με τις οικογένειες τους ! Ελπίζουμε από την καινούργια σχολική χρονιά να τα καταφέρουμε !

Δανειστική Βιβλιοθήκη γονέων

Παράλληλα καθιερώσαμε και τον θεσμό της δανειστικής βιβλιοθήκης για γονείς. Αγοράσαμε διάφορους τίτλους βιβλίων σχετικών με τη συμβουλευτική, τη ψυχολογία και την κοινωνιολογία. Υπεύθυνοι για την δανειστική βιβλιοθήκη των γονέων είναι τα παιδιά που ορίζονται κάθε εβδομάδα !

Δανειστική παιχνιδοθήκη και βιβλιοθήκη για γονείς
Τα βιβλία της δανειστικής βιβλιοθήκης για γονείς
Δανειστική παιχνιδοθήκη και βιβλιοθήκη για γονείς
Πίνακας αναφοράς δανεισμού βιβλίων

Δανειστική παιχνιδοθήκη και βιβλιοθήκη για γονείς

Ψηφιακή βιβλιοθήκη

Παράλληλα με την δανειστική βιβλιοθήκη των παιδιών ξεκινήσαμε την δημιουργία ενός ψηφιακού αρχείου παραμυθιών της βιβλιοθήκης. Αγοράστηκαν ψηφιακά καταγραφικά, εύκολα στη χρήση τους, που δανείζονται οι γονείς κάθε εβδομάδα και καταγράφουν την αφήγηση των παραμυθιών που έχουν δανειστεί τα παιδιά τους.

Δανειστική παιχνιδοθήκη και βιβλιοθήκη για γονείς
Ψηφιακά καταγραφικά για την ηχογράφηση βιβλίων από τους γονείς
 Κάθε Πέμπτη κληρώνονται δύο οικογένειες που οφείλουν να καταγράψουν το παραμύθι του Σαββατοκύριακου. Στο τέλος της χρονιάς τα παιδιά θα πάρουν ένα cd με τα ηχογραφημένα παραμύθια. Στην ηχογράφηση του παραμυθιού μπορούν να συμμετάσχουν όποια μέλη της οικογένειας θέλουν !  Για να βοηθήσουμε τους γονείς στην αφήγηση διοργανώσαμε ένα τρίωρο σεμινάριο αφήγησης. Οι ηχογραφήσεις που ήδη έχουν γίνει μας έχουν αφήσει τις καλύτερες εντυπώσεις !
Και συνεχίζουμε …

300+ μοναδικοί Υπολογισμοί - CalculatorsVresKEP.gr ● Πολίτες & ΚΕΠ