Παροιμίες με τα ονόματά μας

Παροιμίες με τα ονόματά μας. Τα ονόματά μας είναι μια καλή ευκαιρία για δραματοποίηση. Πως γίνεται όμως αυτό; Ένας τρόπος είναι να δραματοποιήσουμε παροιμίες σχετικές με ονόματα. Βρίσκουμε παροιμίες με ονόματα και αφού εξηγήσουμε την σημασία τους στην συνέχεια τις δραματοποιούμε. Εμείς δραματοποιήσαμε τέσσερις παροιμίες.

Παροιμίες με τα ονόματά μας

Η πρώτη ήταν η  Φοβάται ο Γιάννης το θεριό και το θεριό τον Γιάννη  . Μιλήσαμε για την σημασία της φέρνοντας παραδείγματα από την σχολική ζωή μας και καταλήξαμε στην σημασία της :την λέμε όταν φοβάται ο ένας τον άλλο και στο τέλος δεν κάνουν τίποτα. Στην συνέχεια το κάθε παιδί την ζωγράφισε όπως την αντιλαμβανόταν!

Παροιμίες με τα ονόματά μας- Φοβάται ο Γιάννης το θεριό
Φοβάται ο Γιάννης το θεριό και το θεριό τον Γιάννη.
Παροιμίες με τα ονόματά μας- Φοβάται ο Γιάννης το θεριό
Ζωγραφίζουμε την παροιμία

Η επόμενη παροιμία ήταν η  Θύμωσε ο Μανωλιός και έβαλε τα ρούχα του αλλιώς  . Πάλι χρησιμοποιώντας παράδειγμα από την τάξη καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι την λέμε  όταν τους ζητάμε να βελτιώσουν την συμπεριφορά τους  και μετά από λίγο συμπεριφέρονται με τον ίδιο τρόπο!!

Παροιμίες με τα ονόματά μας - Θύμωσε ο Μανωλιός
Θύμωσε ο Μανωλιός και έβαλε τα ρούχα του αλλιώς.
Παροιμίες με τα ονόματά μας - Θύμωσε ο Μανωλιός
Ζωγραφίζουμε την παροιμία : Θύμωσε ο Μανωλιός

Στην επόμενη παροιμία που ήταν η Γιάννης πίνει Γιάννης κερνάει  είπαμε ότι αυτήν την παροιμία μπορούμε να την χρησιμοποιούμε όταν θέλει κάποιος  να παίξει ένα παιχνίδι ομαδικό και κάνει κουμάντο χωρίς να αφήσει τους άλλους να παίξουν.

Παροιμίες με τα ονόματά μας - Γιάννης πίνει
Γιάννης πίνει, Γιάννης κερνάει.
Παροιμίες με τα ονόματά μας - Γιάννης πίνει Γιάννης πίνει
Ζωγραφίζουμε την παροιμία : Γιάννης πίνει και Γιάννης κερνάει
Η τελευταία παροιμία μας ήταν η  Τι κάνεις Γιάννη; Κουκιά σπέρνω. Αυτήν την παροιμία αποφασίσαμε να την χρησιμοποιούμε κάθε φορά που σε κάτι που μας ζητάνε να κάνουμε ή να απαντήσουμε  εμείς κάνουμε ή λέμε κάτι άσχετο !
Παροιμίες με τα ονόματά μας -  Τι κάνεις Γιάννη;
Τι κάνεις Γιάννη; Κουκιά σπέρνω!
Παροιμίες με τα ονόματά μας -  Τι κάνεις Γιάννη;
Ζωγραφίζουμε την παροιμία : Τι κάνεις Γιάννη; Κουκιά σπέρνω

300+ μοναδικοί Υπολογισμοί - CalculatorsVresKEP.gr ● Πολίτες & ΚΕΠ