Πίνακες (ημερολόγια , παρουσιολόγια κ.α)

Διάφοροι πίνακες που χρησιμοποιούμε στην τάξη όπως ημερολόγια , παρουσιολόγια , πίνακες καθηκόντων κ.α

Βοηθοί της τάξης – Ομάδες υπηρεσίας – Καθήκοντα

Βοηθοί της τάξης - Ομάδες υπηρεσίας - Καθήκοντα . Ιδέες για πίνακες καθηκόντων, καρτέλες, και εικόνες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στα καθήκοντα της τάξης

Συνέχεια »