Διάβρωση εδάφους - Σχηματίζοντας ποτάμια / STEM

Διάβρωση εδάφους – Σχηματίζοντας ποτάμια / STEM

Διάβρωση εδάφους – Σχηματίζοντας ποτάμια / STEM. Τι είναι η διάβρωση του εδάφους; Πως γίνεται ; Μαθαίνουμε για την διάβρωση μέσα από βίντεο και τρία πειράματα!

Διάβρωση εδάφους – Σχηματίζοντας ποτάμια / STEM

«Η διάβρωση του εδάφους είναι ένα φυσικό φαινόμενο, η εξέλιξη του οποίου έχει επιπτώσεις στη σταθερότητα των οικοσυστημάτων προκαλώντας την υποβάθμιση ή και την αμετάκλητη απώλεια εδάφους».

Τι θα γίνει αν σε ένα ποτήρι με νερό ρίξουμε ένα μπισκότο ; Αφού κάναμε ο καθένας την πρόβλεψή του, τοποθετήσαμε ένα μπισκότο σε νερό και κάθε τρίλεπτο παρατηρούσαμε την αλλαγή και την καταγράφαμε !

Διάβρωση εδάφους - Σχηματίζοντας ποτάμια / STEM
Παρατηρώντας το μπισκότο!
Διάβρωση εδάφους - Σχηματίζοντας ποτάμια / STEM
Κάνοντας πρόβλεψη και καταγράφοντας τα συμπεράσματα!

Διάβρωση εδάφους - Σχηματίζοντας ποτάμια / STEM

Διάβρωση εδάφους - Σχηματίζοντας ποτάμια / STEM
Καταγράφουμε τις παρατηρήσεις μας !
 Την ίδια μέρα η ίδια η φύση μας έδειξε το φαινόμενο! Η βροχή δημιούργησε ένα ρυάκι στην αυλή μας !
Διάβρωση εδάφους - Σχηματίζοντας ποτάμια / STEM
Μια βροχερή μέρα
Διάβρωση εδάφους - Σχηματίζοντας ποτάμια / STEM
Που μπορούμε να συναντήσουμε αυτό που έκανε το νερό στο μπισκότο ;
Παρακολουθήσαμε τα παρακάτω βίντεο :


Στη συνέχεια κάναμε το ακόλουθο  πείραμα: Σε αλουμινένια ταψάκια βάλαμε άμμο και στη συνέχεια ρίξαμε νερό σχηματίζοντας στην άμμο διάφορα «ποτάμια»! Προσπαθήσαμε να μιμηθούμε και τα κύματα της θάλασσας και να δούμε πόσο άλλαξε η «παραλία» που είχαμε φτιάξει ! Στην συνέχεια τα συμπεράσματά μας καταγράφηκαν σε αντίστοιχο φύλλο εργασίας !

Διάβρωση εδάφους - Σχηματίζοντας ποτάμια / STEM
Σχηματίζοντας στην άμμο ένα ποτάμι
Διάβρωση εδάφους - Σχηματίζοντας ποτάμια / STEM
Κάνοντας κύματα, αλλάζει η «παραλία»

Διάβρωση εδάφους - Σχηματίζοντας ποτάμια / STEM

Διάβρωση εδάφους - Σχηματίζοντας ποτάμια / STEM
Καταγράφουμε τις παρατηρήσεις μας !
 Υπάρχει όμως τρόπος η διάβρωση του εδάφους να γίνεται με πιο αργό ρυθμό ; Τα φυτά βοηθάνε σε αυτό ; Είδαμε το παρακάτω βίντεο και κάναμε το πείραμα με τα τρία μπουκάλια ! Στο ένα βάλαμε μόνο χώμα, στο άλλο χώμα,  φύλλα και ξύλα και στο τρίτο φυτέψαμε λουλούδια ! Ρίξαμε σε κάθε μπουκάλι νερό και …. εντυπωσιαστήκαμε όταν είδαμε το νερό που έβγαινε από το μπουκάλι των φυτών ! Ήταν σχεδόν καθαρό, περιείχε ελάχιστο χώμα !

Διάβρωση εδάφους - Σχηματίζοντας ποτάμια / STEM
Πείραμα για την διάβρωση

Διάβρωση εδάφους - Σχηματίζοντας ποτάμια / STEM

Διάβρωση εδάφους - Σχηματίζοντας ποτάμια / STEM

Διάβρωση εδάφους - Σχηματίζοντας ποτάμια / STEM
Πρόβλεψη – Συμπέρασμα

Η βλάστηση παίζει έναν εξαιρετικά ενδιαφέροντα ρόλο στον έλεγχο της επιφανειακής διάβρωσης. Η βλάστηση θεωρείται ο κυριότερος παράγοντας για τον έλεγχο της διάβρωσης και της επιφανειακής απορροής (Thorne, 1980, D. Gray and R.Sotir,1996).
Οι εδαφικές απώλειες εξαιτίας της διάβρωσης του νερού μπορεί να μειωθούν εκατονταπλάσια (USDA Soil Conservation Service, 1978) με τη διαχείριση ενός πυκνού χλοοτάπητα, γρασιδιού ή ποώδους βλάστησης.
Κατά τους D. Gray and R.Sotir, (1996), τα ευεργετικά αποτελέσματα της ποώδους βλάστησης και των γρασιδιών κατά την πρόληψη της επιφανειακής διάβρωσης συνοψίζονται στα παρακάτω:
Αναχαίτηση: Το φύλλωμα των φυτών και τα φυτά απορροφούν την ενέργεια της βροχής και εμποδίζουν την απόσπαση και διαμερισμό του εδάφους από την πρόσπτωση των σταγόνων της βροχής.
Ενίσχυση: Το ριζικό σύστημα συνδέει και συγκρατεί τους εδαφικούς κόκκους ενώ το υπέργειο τμήμα φιλτράρει τα εναποτιθέμενα ιζήματα.
Επιβράδυνση: Το υπέργειο τμήμα των φυτών (κλαδιά, φύλλωμα) επιβραδύνει την ταχύτητα του ανέμου και την επιφανειακή απορροή.
Διήθηση: Τα φυτά και τα φυτικά υπολείμματα συμβάλουν στη διατήρηση του πορώδους του εδάφους και της διαπερατότητας, με αυτό το τρόπο επιβραδύνουν την έναρξη της απορροής και αυξάνουν την διήθηση των νερών.(πηγή : istath.blogspot.gr)

Μπορείτε να δείτε και τις σχετικές αναρτήσεις :

Ποτάμι, λίμνη, Φράγμα. Ας παίξουμε !

Ποιο φράγμα σταματάει το νερό;

Και συνεχίζουμε…

300+ μοναδικοί Υπολογισμοί - CalculatorsVresKEP.gr ● Πολίτες & ΚΕΠ