Διαμόρφωση τάξης

Διάφορες ιδέες και προτάσεις για την διαμόρφωση του χώρου του νηπιαγωγείου, γωνιές , κέντρα ενδιαφέροντος, διάφορους πίνακες , ημερολόγια, παρουσιολόγια κ.ά