Παρουσιολόγιο : Ποιος έχει γράμμα σήμερα ;

Παρουσιολόγιο : Ποιος έχει γράμμα σήμερα ;  Φέτος το παρουσιολόγιό μας έχει θεματική το ταχυδρομείο και τα γράμματα. Έχοντας στόχο  να ασχοληθούμε λίγο περισσότερο με γλωσσικές δραστηριότητες, δημιούργησα το συγκεκριμένο παρουσιολόγιο που θα αποτελέσει την αφορμή να ασχοληθούμε με την ανάπτυξη των γλωσσικών δεξιοτήτων.

Παρουσιολόγιο : Ποιος έχει γράμμα σήμερα ;

Η ιδέα ξεκίνησε από  μια σχετική ανάρτηση  στο blog  : teachingtherapy.com και η υλοποίηση της είναι η ακόλουθη :

Σε δύο χαρτόνια τύπου κάνσον που απεικονίζουν έναν τοίχο ( τον τοίχο του νηπιαγωγείου μας) , κόλλησα γραμματοκιβώτια με το λογότυπο των ΕΛΤΑ ( θα κάνουμε αργότερα διάφορες δραστηριότητες σχετικές) τόσα  όσα είναι τα παιδιά της τάξης ( 26 !!). Έπειτα εκτύπωσα μικρούς ταχυδρομικούς φακέλους με παραλήπτες τα παιδιά.

Παρουσιολόγιο : Ποιος έχει γράμμα σήμερα ;
Τα γραμματοκιβώτια ανά παιδί !
Παρουσιολόγιο : Ποιος έχει γράμμα σήμερα ;
Τα γράμματα με παραλήπτες τα παιδιά της τάξης
Στη συνέχεια το παρουσιολόγιο διακοσμήθηκε κατάλληλα  με ένα πουλάκι, έναν ταχυδρόμο,  και με την πινακίδα με την οδό του σχολείου. Επίσης έφτιαξα και ένα τσαντάκι για να βάζουμε εκεί μέσα τα γράμματα όταν τα παιδιά απουσιάζουν και που θα χρησιμοποιηθεί αργότερα από τον ταχυδρόμο της τάξης !
Παρουσιολόγιο : Ποιος έχει γράμμα σήμερα ;
Ποιος έχει γράμμα σήμερα ;
Παρουσιολόγιο : Ποιος έχει γράμμα σήμερα ;
Και ο ταχυδρόμος !!
Παρουσιολόγιο : Ποιος έχει γράμμα σήμερα ;
Η τσάντα του ταχυδρόμου που τοποθετούμε τα γράμματα.

Κάθε πρωί λοιπόν αρχικά μέχρι να μάθουμε να αναγνωρίζουμε τα ονόματά μας θα διαλέγει το κάθε παιδί το γράμμα του και θα το τοποθετεί σε ένα γραμματοκιβώτιο. Αργότερα αφού τα παιδιά αναγνωρίζουν τα δικά τους ονόματα αλλά και των φίλων τους, θα ορίζετε ένα παιδί ταχυδρόμος, ο οποίος θα μοιράζει τα γράμματα στους παραλήπτες – παιδιά της τάξης ! Σε αυτό βέβαια θα βοηθήσει και ο πίνακας αναφοράς των ονομάτων των παιδιών που ήδη έχουμε φτιάξει ! Οι φωτογραφίες των παιδιών έχουν γίνει γραμματόσημα και οι καρτέλες με τα ονόματα ταχυδρομικοί φάκελοι !

Παρουσιολόγιο : Ποιος έχει γράμμα σήμερα ;
Τα γραμματοκιβώτια γέμισαν !!
Παρουσιολόγιο : Ποιος έχει γράμμα σήμερα ;
Το κάθε παιδί τοποθετεί το γράμμα του στο γραμματοκιβώτιο
Παρουσιολόγιο : Ποιος έχει γράμμα σήμερα ;
Η Λίστα αναφοράς με τα ονόματα των παιδιών της τάξης !

Ποιος έχει λοιπόν γράμμα σήμερα ; 

Download :

Μπορείτε να κατεβάσετε τα  γραμματοκιβώτια

Μπορείτε να κατεβάσετε τους  φακέλους

Μπορείτε να κατεβάσετε τον ταχυδρόμο και το πουλί

Μπορείτε να κατεβάσετε τις καρτέλες για τον πίνακα αναφοράς

Μπορείτε να κατεβάσετε τα γραμματόσημα για τις φωτογραφίες των παιδιών

300+ μοναδικοί Υπολογισμοί - CalculatorsVresKEP.gr ● Πολίτες & ΚΕΠ