Αξιολόγηση του έργου | E-twinning

Αξιολόγηση του έργου | E-twinning. Φτάσαμε στο τέλος του έργου μας «Ήρωες φανταστικοί σε διαδρομή μαγευτική» και έφτασε η στιγμή της αξιολόγησής του από τα ίδια τα παιδιά, τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς αλλά και τους γονείς.

 Αξιολόγηση του έργου | E-twinning

Η αξιολόγηση του έργου μας χωρίστηκε σε τρία μέρη :

  1. Αξιολόγηση από τους εκπαιδευτικούς
  2. Αξιολόγηση από τα παιδιά
  3. Αξιολόγηση από τους γονείς.

Αξιολόγηση από τους εκπαιδευτικούς

Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στο έργο έγινε σε δύο εφαρμογές εργαλεία web 2.0. Στο answerGarden και στο tricider.com.

Στο Answergarden τέθηκε το εξής ερώτημα :

«Πως νιώθεις τώρα που ολοκληρώθηκε το έργο e-twinning ;»

Θελήσαμε να επικεντρωθούμε στα συναισθήματα που μας δημιουργήθηκαν κατά την διάρκεια του έργου. Και το αποτέλεσμα είναι το παρακάτω :

Αξιολόγηση του έργου | E-twinning
Αξιολόγηση έργου στο answergarden

  Οι ερωτήσεις που τέθηκαν στο tricider.com ήταν σχετικές με το τι κερδίσαμε σαν εκπαιδευτικοί από την όλη διαδικασία αλλά και ποιες δυσκολίες αντιμετωπίσαμε κατά την διάρκεια του έργου. Ο κάθε εκπαιδευτικός κατέθετε την γνώμη του την οποία ψήφιζαν παράλληλα οι υπόλοιποι αν συμφωνούσαν ή καταψήφιζαν αν διαφωνούσαν!

«Τι κερδίσατε από την συμμετοχή σας στο έργο e-twinning : «Ήρωες φανταστικοί σε διαδρομή μαγευτική»; 

Αξιολόγηση του έργου | E-twinning
« Τι κερδίσατε από τη συμμετοχή σας στο πρόγραμμα e-twinning ;

Αξιολόγηση του έργου | E-twinning

Αξιολόγηση του έργου | E-twinning

 «Ποιες δυσκολίες αντιμετωπίσατε κατά την διεξαγωγή του προγράμματος E-twinning : «Ήρωες φανταστικοί σε διαδρομή μαγευτική»; 

Αξιολόγηση του έργου | E-twinning
Ποιες δυσκολίες αντιμετωπίσατε κατά την διεξαγωγή του προγράμματος ;

Αξιολόγηση του έργου | E-twinning

 Αξιολόγηση προγράμματος από τα παιδιά.

Η αξιολόγηση του έργου από τα παιδιά έγινε αρχικά συμπληρώνοντας δύο σχετικά φύλλα εργασίας.

Αξιολόγηση του έργου | E-twinning
Φύλο αξιολόγησης «ζωγραφίζω τους ήρωες »
Αξιολόγηση του έργου | E-twinning
Αξιολόγηση του έργου από τα παιδιά

Τα φύλλα συμπληρώθηκαν και  ανέβηκαν στην ιστοσελίδα issuu.com σε μορφή flipbook. (Όλες οι αξιολογήσεις των νηπιαγωγείων είναι ανεβασμένες στην παλτφόρμα του twinspace)

Στη συνέχεια τα παιδιά συμπλήρωσαν ένα on line ερωτηματολόγιο στο googledrive. Θελήσαμε να δούμε κατά πόσο άρεσε το πρόγραμμα στα παιδιά και ποια στάδια του περισσότερο !

Αξιολόγηση του έργου | E-twinning
Το ερωτηματολόγιο που συμπλήρωσαν τα παιδιά Online
Αξιολόγηση του έργου | E-twinning
Συμπληρώνοντας το φύλλο εξιολόγησης
Αξιολόγηση του έργου | E-twinning
Συμπληρώνουμε το ερωτηματολόγιο για την αξιολόγηση
Δείτε τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των παιδιών :
«Ποιο στάδιο του έργου μας «Ήρωες φανταστικοί σε διαδρομή μαγευτική» σου άρεσε περισσότερο;»

Αξιολόγηση του έργου | E-twinning
Τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου των παιδιών
Αξιολόγηση του έργου | E-twinning
Τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου των παιδιών

Αξιολόγηση γονέων.

Το πρόγραμμά μας αξιολογήθηκε και  από τους γονείς μια και η συμμετοχή τους ήταν σημαντική στο έργο. Τους δόθηκε το παρακάτω ερωτηματολόγιο να συμπληρωθεί ανώνυμα και τα δεδομένα περάστηκαν από τους εκπαιδευτικούς σε μια online φόρμα στο google drive.

Αξιολόγηση του έργου | E-twinning
Το φύλλο ερωτηματολογίου που δόθηκε στους γονείς

Τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου είναι τα παρακάτω :

Αξιολόγηση του έργου | E-twinning
Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των γονέων
Αξιολόγηση του έργου | E-twinning
Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των γονέων

Από ότι βλέπετε το πρόγραμμα αγαπήθηκε από όλους. Εκπαιδευτικούς, παιδιά και γονείς ! Πιστεύουμε ότι οι στόχοι του προγράμματος μας επιτεύχθηκαν και  είμαστε πολύ περήφανοι γιαυτό !
Αυτό το έργο είναι η απόδειξη ότι η συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών και παιδιών πάει ένα βήμα παραπάνω την όλη εκπαιδευτική διαδικασία.  Προσφέρει μοναδικές εμπειρίες σε όλους, (εκπαιδευτικούς, παιδιά, γονείς)  και παράγει πολύτιμο εκπαιδευτικό υλικό  !

Το να είσαι μέλος μια ομάδας με κοινούς στόχους και σκοπούς, το να μοιράζεσαι ιδέες και να τις συνθέτεις,  το να αποκτάς καινούργιους  φίλους από όλη την Ελλάδα είναι αξία ανεκτίμητη !!

 

300+ μοναδικοί Υπολογισμοί - CalculatorsVresKEP.gr ● Πολίτες & ΚΕΠ