πιπιε

Ανήκω και εγώ στον πλανήτη | Kαινοτόμο πρόγραμμα «Γνωρίζω την πόλη μου»

Ξεκινώντας το πρόγραμμα αρχικά αναρωτηθήκαμε με τα παιδιά  τι θέλουμε  να μάθουμε για την πόλη μας  και ποιες θα είναι οι πηγές μας . Στην συνέχεια διαβάζοντας διάφορους χάρτες  ανακαλύψαμε ότι   η πόλη που ζούμε  είναι μέρος ενός ευρύτερου γεωγραφικού συνόλου , πράγμα που προσπαθήσαμε να το καταγράψουμε.

Οι ερωτήσεις των παιδιών και οι προτάσεις τους για τις πηγές από όπου μπορούμε να αντλήσουμε πληροφορίες.
Παρατηρούμε διάφορους χάρτες.
  Στη συνέχεια κολλήσαμε πάνω σε διαφόρων μεγεθών κούτες  , ζωγραφιές με τον εαυτό μας , το σπίτι μας , την γειτονιά μας, την πόλη μας, το νησί μας, την χώρα μας , την ήπειρο που ανήκουμε και τον πλανήτη που ζούμε. Τα τοποθετήσαμε σε μια σειρά από το γενικό στο ειδικό ξεκινώντας από τον πλανήτη και καταλήγοντας στον εαυτό μας.
Σειροθετούμε τις κούτες .
Από την γη ,τον πλανήτη μας, στον εαυτό μας!
 Κάτι αντίστοιχο έκανε το κάθε παιδί σε  ατομική εργασία με κύκλους  στερεωμένους στην κορυφή .
Οι ατομικές μας εργασίες.

Εγώ και το σπίτι μου.
Η γειτονιά και η πόλη μου.
Το νησί και η χώρα μου .
Η ήπειρος και ο πλανήτης μου.

 

300+ μοναδικοί Υπολογισμοί - CalculatorsVresKEP.gr ● Πολίτες & ΚΕΠ