Ιατρείο και Φαρμακείο – Γωνιά – Κέντρο ενδιαφέροντος

Ιατρείο και Φαρμακείο. Αγαπημένες γωνιές των παιδιών στις  οποίες υποδύονται διάφορους ρόλους αλλά και γωνίες  που δίνει την δυνατότητα για γραφή και ανάγνωση. Δύο κέντρα ενδιαφέροντος που μπορούν να λειτουργούν παράλληλα.
Για να στηθούν οι γωνιές πρέπει να συγκεντρώσουμε ότι υλικά θεωρούμε χρήσιμα και κατάλληλα όπως ιατρικά εργαλεία , αφίσες σχετικές , περιοδικά , ρούχα κατάλληλα , κουτιά από φάρμακα , μπλοκ αποδείξεων , έντυπα για συνταγές και ότι άλλο κρίνετε ότι θα σας φανεί χρήσιμο . Ενδιαφέρον είναι μαζί με τα παιδιά να φτιάξετε μία λίστα των υλικών που θα χρειαστείτε και να αρχίσετε να στήνεται τις γωνιές . Απαραίτητο είναι βέβαια οι κανόνες που θα υπάρχουν για την σωστή λειτουργία των γωνιών .

Ιατρείο και Φαρμακείο

Στην γωνιά του Ιατρείου που στήσαμε υπήρχε γραμματεία για την υποδοχή από όπου έπαιρνε ο ασθενής χαρτί προτεραιότητας , σαλόνι  αναμονής των ασθενών με καναπεδάκια και κατάλληλα ιατρικά περιοδικά και  χώρος εξέτασης . Υπήρχε πίνακας με τις ειδικότητες των γιατρών ανά ημέρα οπότε οι ασθενείς ήξεραν ποιον γιατρό επισκεπτόταν κάθε φορά  αλλά  και πίνακες αναφοράς με κινητές καρτέλες για τις ειδικότητες των γιατρών ανά ημέρα , τις ασθένειες και τα φάρμακα.

Γωνιά - Κέντρο ενδιαφέροντος Ιατρείο και Φαρμακείο
Η είσοδος του ιατρείου και οι τοίχοι με τις σχετικές αφίσες και πίνακες αναφοράς .

Στο φαρμακείο υπήρχαν κουτιά από διάφορα φάρμακα , ταμειακή μηχανή αλλά και μπλοκ αποδείξεων που συμπληρωνόταν από τον υπάλληλο του φαρμακείου.

Η γωνιά λειτούργησε ως εξής : Ο ασθενής βλέποντας τον πίνακα με τις ειδικότητες  των γιατρών ανά ημέρα επισκεπτόταν το ιατρείο και από την γραμματεία έπαιρνε το χαρτί προτεραιότητας που συμπλήρωνε ο υπάλληλος συμβουλευόμενος τους σχετικούς πίνακες αναφοράς.

Γωνιά - Κέντρο ενδιαφέροντος Ιατρείο και Φαρμακείο
Ο ασθενής απευθύνεται στην γραμματεία του ιατρείου για να πάρει αριθμό προτεραιότητας!
 Στη συνέχεια καθόταν στο σαλόνι αναμονής μέχρι ο γιατρός να τον φωνάξει.
Γωνιά - Κέντρο ενδιαφέροντος Ιατρείο και Φαρμακείο
Στο σαλόνι αναμονής οι ασθενείς περιμένουν τον γιατρό να τους εξετάσει , διαβάζοντας ιατρικά περιοδικά.
Ακολουθούσε η εξέταση από τον κατάλληλο  γιατρό ..
Γωνιά - Κέντρο ενδιαφέροντος Ιατρείο και Φαρμακείο
Ο γιατρός εξετάζει τους ασθενείς του !
..και τέλος ο γιατρός  με την βοήθεια των καρτελών από τους σχετικούς πίνακες αναφοράς συμπλήρωνε το έντυπο της συνταγής!!
Γωνιά - Κέντρο ενδιαφέροντος Ιατρείο και Φαρμακείο
Ο γιατρός συμβουλεύεται τις καρτέλες από τους πίνακες αναφοράς και συμπληρώνει την συνταγή του ασθενή .
Ο ασθενής μετά κρατώντας την συνταγή που του είχε γράψει ο γιατρός πήγαινε στο φαρμακείο για να αγοράσει τα φάρμακά του.
Γωνιά - Κέντρο ενδιαφέροντος Ιατρείο και Φαρμακείο
Ο φαρμακοποιός αφού πρώτα διάβασε την συνταγή του γιατρού , βρήκε το σωστό φάρμακο και γράφει την απόδειξη για τον πελάτη!
Γωνιά - Κέντρο ενδιαφέροντος Ιατρείο και Φαρμακείο
Τα διάφορα έντυπα συμπληρωμένα.
Μία γωνιά που αξίζει να στήσετε στην τάξη σας!!
Download: 1. Οι ταμπέλες για τις γωνιές του Ιατρείου και του φαρμακείου μπορείτε να τις κατεβάσετε από εδώ 
 και εδώ.
2. Τα έντυπα για τον αριθμό προτεραιότητας και την συμπλήρωση της συνταγής μπορείτε να τα κατεβάσετε από εδώ

 

300+ μοναδικοί Υπολογισμοί - CalculatorsVresKEP.gr ● Πολίτες & ΚΕΠ